STEM ROOMADAPT

ปรับแต่งเสียงให้เหมาะกับคุณ

RoomAdapt ทำงานอย่างไร

RoomAdapt จะเป็นการที่อุปกรณ์แต่ละตัว รับเสียงที่เป็นลักษณะอคูสติกเฉพาะจากห้องคุณ และวิเคราะห์ปรับแต่งค่าให้เหมาะสมกับอคูสติคนั้นโดยเฉพาะ

ย่อมไม่มี 2 ห้องใดที่เหมือนกัน

ลักษณะทางอคูสติกของแต่ละห้องย่อมแตกต่างกัน อันมีผลต่อการ Conference ของแต่ละที่ ระบบ Ecosystem จะช่วยคุณปรับแต่งโดยอัตโนมัติ

ทุกอย่าง เพียงการกดปุ่ม

เมื่อติดตั้งระบบเสร็จแล้ว เพียงกด RoomAdapt ทุกอย่างจะเริมต้นจนจบ ในไม่กี่วินาที ห้องคุณก็จะพร้อมใช้งาน บอกลาการปรับแต่งเสียงที่ใช้เวลาเป็นชั่วโมงๆได้เลย

สนใจสินค้าและบริการ เรายินดีให้คำแนะนำ

สนใจสินค้าและบริการ
เรายินดีให้คำแนะนำ

อยากทราบราคาประมาณการของระบบห้อง Conference

บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด

46 ถนนสุขุมวิท 3 (นานาเหนือ)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ติดตามเรา

บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด

46 ถนนสุขุมวิท 3 (นานาเหนือ)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ติดต่อเรา

ติดตามเรา

© 2022 Mahajak Development Co., Ltd All rights reserved