STEM ECOSYSTEM

ระบบ Plug & Play Conference ที่มาพร้อมกับคุณภาพเสียงที่ดีในการประชุม นอกจากนี้ ผู้ใช้งานสามารถติดตั้ง และตั้งค่าต่างๆ ของอุปกรณ์ได้อย่างง่ายดาย

MICROFLEX ECOSYSTEM

ระบบ Advanced Conference ที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณภาพเสียงที่ดีที่สุด รองรับในทุกการประชุม ของทุกพื้นที่ และความต้องการของผู้ใช้งาน

Follow

Copyright 2021 Mahajak Development Co., Ltd All Rights Reserved.